Ulyanovsk State University

Ulyanovsk State University
  -
  home || | russian  
About
Offices and Departments
Academics
Admissions
Apply Online
Student Life
Information for staff
Information for students
Media Relations
Alumni society
Language courses
Research
Scientific Library
International
Collaboration
News and Events
Visitor Information
Awards and Recognitions
The Board of Trustees
Contact us
 

> Honorary Professors


Zhores Alferov

Boris ArzhantsevAnatoly Blyudin


Thomas Bass


Choi Un Hack


Cho Yu Song


Helmut KupskiJames DavisSteven Farr

Viktor Davydov

Pavel Lezhankin


Mstislav Rastropovich


Ruth Nox


Nikas Safronov


Joal Stigall


GalinaVishnevskaya


Vladimir Yaroslavtsev


Valentin Zemskov


Anatoly Shmelyov


Virginia Ann Gumley


VitalyVolozhanin


VladislavTretyak


ViktorLatyshev


VitalyMarusin


EvgenyNikiforov


Karsten Heinz


Martin Wenke
thumb_img_8126-1.jpg

Gennady Savinov
dsc_0060.jpg

Angelo Scuderi