Ulyanovsk State University

Ulyanovsk State University
  -
  home || | russian  
About
Offices and Departments
Academics
Admissions
Apply Online
Student Life
Information for staff
Information for students
Media Relations
Alumni society
Language courses
Research
Scientific Library
International
Collaboration
News and Events
Visitor Information
Awards and Recognitions
The Board of Trustees
Contact us
 

> Honorary Professors


Alfyorov
Zhores Ivanovich

Arzhantsev Boris VitalyevichBlyudin Anatoly Mikhailovich


Thomas Bass


Choi Un Hack


Cho Yu Song


Helmut Kupski


James Davis


Steven Farr


Davydov Viktor Vasilyevich

Lezhankin Pavel PavlovichRastropovich Mstislav Leopoldovich


Ruth Nox


Nikas Safronov


Joal Stigall


Vishnevskaya Galina Pavlovna


Yaroslavtsev Vladimir Nikolayevich


Zemskov Valentin Konstantinovich


Shmelyov Anatoly Maximovich


Virginia Ann Hamley


Volozhanin Vitaly Petrovich


Tretyak Vladislav Alexandrovich


Latyshev Viktor Nikolayevich


Marusin Vitaly Vladimirovich


Nikiforov Evgeny Alexandrovich


Karsten Heinz


Martin Wenke
thumb_img_8126-1.jpg

Savinov Gennady Alexandrovich
dsc_0060.jpg

Angelo Scuderi